Saturday, June 29, 2013

ODLOMCI IZ PISMA UPUĆENOG MIROLJUBU TODOROVIĆU

 

Ljubiša Jocić

ODLOMCI IZ PISMA UPUĆENOG MIROLJUBU TODOROVIĆU

Četvrtak, 7. avgust 1975.Dragi Miroljube,
Ovo je u neku ruku pripremanje za naš razgovor u petak. Beležim sve što mi dođe na pamet. U razgovoru, videćemo šta će nam poslužiti za razgovor. Počeću sa Vašim sečenjem pesme.
Robert Linssen govori o eksperimentima koji su načinjeni s planerom (planaire), crvom koji živi u vodi i mokroj zemlji. On kaže: „Ovi planeri imaju nervni sistem koji pokazuje čudne osobine — ako se preseče planer na dva dela, svaki deo regeneriše odsečena polovina s glavom. Regeneriše glavu na onoj polovšš na kojoj je sačuvan rep.“
Biolozi sa Univerziteta Michigan dresirali su planere tako da su „stekli naviku“ da izbegavaju jaku svetlost. Da bi došli do toga, projektovali su jaku svetlost iznad akvarijuma u kom su živeli planeri, šaljući istovremeno električno pražnjenje.
Dresirani planeri su zatim presečeni nadvoje. Posle četiri nedelje, sekcije su bile regenerisane. Regenerisani planeri, podvrgnuti samo dejstvu svetlosti, bežali su, kao i planeri iz prethodnog eksperimenta. Dolazi se do jednog značajnog zaključka: ideja da je memorija lokalizovana samo u cerebralnim ganglionima pokazuje se netačna, jer glava regenerisana na delu planera koji je imao samo rep je, u stvari, lišena svih uticaja cerebralnih gangliona, a ipak je potpuno sačuvana memorija stečenog iskustva.
Jasno je, dakle, da memorija nije bila samo isključivo sačuvana u cerebralnom ganglionu, već u svim ćelijama. (Pamćenje materije. Materija ima neki duh. Duh i materija su jedinstveni.)
Presečena pesma Miroljuba Todorovića ima moć regeneracije. Ne samo što je u svakoj ćeliji ta regeneracija moguća, već treba uzeti u obzir da se svako umetničko delo završava u drugom, u onom koje stupa u vezu sa njim, pa je ta moć regeneracije pesme mnogostruka, pruža mnogobrojne mogućnosti.
........
Neke stvari će se ponavljati, kraće ili duže rečene i nesređene, ali to ne mari, jer ćemo to u petak ponovo videti.
........
Čovek i njegova okolina, čovekova okolina i čovek se menja, sve se menja, nauka, moda, stvari potrošnje, proizvodnja, potrebe, nepotrebe, potrebe–nepotrebe, gadžeti, elektronske mašine, politika, maral, nemoral, moral–nemoral, nemoralmoral, seksualni simboli, umetnost. Signalizam sve promene prati, u svima menjajući sebe i sve oko sebe.
........
Ova moja priprema za naš susret ide traljavo, jer me stalno ometaju neke posete, gosti, koji neočekivano, bez telefoniranja, po našem lepom provincijskom običaju, brzo dolaze, ali dugo, beskrajno dugo odlaze. Da bih to izdržao, pijem kafe, pušim kao lud, pa sam čak pio i žestok alkohol. Sve me to dekoncentriše u ovim pripremama. Žalim što je tako. Želeo sam da se bolje pripremim.
........
Signalizam se slaže sa izvesnim mišljenjima naučnika u pogledu današnje pozicije čoveka. From kaže: „Pogledamo li na čovjekov razvoj u terminima povijesnog vremena, možemo reći da je čovjek rođen prije samo nekoliko minuta. Možemo čak pomisliti i to da je još u procesu rađanja, da pupčana vrpca nije još prerezana i da su nastupile komplikacije koje izazivaju sumnju u to da li će čovjek ikada biti rođen ili će biti mrtvorođen.“ „Slijedeći B. Franklinovu definiciju čovjeka kao homo fabera, čovjeka koji pravi oruđe. Tu je definiciju oštro kritikovao Magh, koji ju je smatrao 'karakteristikom jenkijevštine'.
Za čovjeka je njegovo vlastito postojanje problem koji mora riješiti i od koga ne može pobjeći: Ne može se vratiti predljudskom stanju harmonije s prirodom i ne zna kamo će stići bude li išao naprijed.“ (From)
........
Signalizam, prihvatajući naučne dokaze... pokušava da iznađe nešto novo, preko reči, s onu stranu jezika, jedan metajezik, jedno novo korišćenje mozga, ne više simbolično, ne više diskurzivno mišljenje, nego direktnije, elektronsko, gde ne bi bio tučen od mašnne, „ elektronskih računara“ ni u jednom pogledu, pa ni najosnovnijem, recimo, munjevitom računanju sa velikim brojevima.
........
Osećam da sam vrlo ograničenih mogućnosti da kažem sve ono što mi pada na pamet, da citiram i da na osnovu toga govorim. To bi bili čitavi pregršti hartije. Da mi je ta metakomunikacija, to komuniciranje većih mogućnosti koje signalizam istražuje, mogli bismo brže da se sporazumevamo. Ovako, sporazumevanje red po red, slovo po slovo, strana po strana, knjiga po knjiga, slika po slika, ton po ton, dodir po dodir, strašno je trapavo. Signalizam će pronaći snopove, sgrukture koje će se munjevito prenositi ondulatorno korpuskularnim putevima.
........
SIGNALIZAM PREVAZILAZI TEHNOLOŠKU ERU I OBJAVLJUJE ELEKTRONEURONSKU ERU
Sada ću da prevedem za našu diskusiju jedan dosta zanimljiv članak, opet od Linssena, to je nešto... analogno onome što se sada zove moral, ali što prevazilazi sve što se pod tim podrazumevalo. (...)
........
Signalisti ne brinu o uspesima i neuspesima, oni traže akciju u koju veruju.
Signalizam se čudi. Signalizam se čudi kretanju vasione. Čudi se vremenu, prostoru, čudi se većim brzinama od svetlosti, čudi se onom kretanju u kome je ukinuto vreme i prostor, čudi se vasioni i svemu što vidi i ne vidi, svemu što saznaje i naslućuje.
Signalizam opipava nesaznatljivo i ono što je u čoveku nemoguće i zna da će večno mnogo šta ostati čoveku nepristupačno. Signalisti osećaju jezu krećući se između relativno nemogućeg i apsolutno nemogućeg, tražeći sve nove i nove mogućnosti.
........
Toliko stvari želim da Vam saopštim, dragi Miroljube, u trenutku, da prosto ne znam gde mi je glava. Osećam da će ovo moje pisanje biti od malo koristi. Kad SIGNALISTI budu pronašli svoj način komuniciranja, biće nam lakše. Ali ne treba da nam je težak ovaj period traženja.
........
(...) Evo ga, 8. avgust, a ja juče nisam uspeo da uradim gotovo ništa. Osmi avgust, dan sastanka, 9 sati. Još neću ništa početi. Piću kafu, šetati kuče, kupiti novine. Sve kao obično. Šta bi bnlo kad bi sada izašao na ulicu i otišao daleko od svega što sam bio i nisam bio? Ali, ja to neću uraditi... Sada kafe... Napisaću nekoliko redova pre nego što izvedem Belku.
........
Nije slučajno što je Dada rođena, u Cirihu, u susedstvu Lenjina. Nije slučajno što Maljevič pravi svoj znak kvadrata na belom platnu u krilima velikog Oktobra. Nije slučajno što signalizam živi sada i ovde. „Izmi“ su znaci mutacije, metamorfoze sveta, „izmi“ su prskanje, oganj i stvaranje.
........
„Svetlost grmi i nauka galopira“, kazao je Rembo, signalizam je ta svetlost, kažemo mi.
........
Signalizmu se prebacuje da dugo traje, o trajanju nije reč, signalizam živi.
........
Juče devet strana, danas jedva ova jedna. Opet gosti.
........
Jezik je prestao da bude najznačajnije sredstvo komunikacije, mišljenja i izražavanja, mišljenja i sporazumevanja, percipiranja i stvaralaštva. Signalizam podrazumeva brzinu elektronskog izražavanja, čak, on pokušava da prevaziđe brzinu svetlosti.
........
Signalizam se kreće u makro i mikro kosmosu, služi se otkrićima biologije (ADN), zajedno sa fizičarima putuje u antimateriju, sve to čini da bi bio SIGNALIZAM.
........
Ljudska psiha je jedinstvena sa celim kosmosom, duh i materija su jedno. Sa tim osećanjem pripadnosti svega svemu, čoveka čoveku, signalist nema ograničenja svoje individue, njegovo ime je čovek, kosmos.
........
Signalisti nije stalo da potpiše svoje delo, važno mu je da je to jedan Signal, ispisan na vetru prolaznosti istovremeno kad i u onom što sada ne možemo shvatiti — vanvremenosti.
........
Potražimo u sebi energije mikrofizike, kažu signalisti, jer njima ćemo otvoriti vrata nove epohe čiji smo mi ključari.
........
Signalizam poziva naučnike da mu asistiraju i stoji na raspoloženju da asistira naučnicima.
........
Signalizam je umetnost današnjice. Pošto polazimo od toga da je svaki čovek i umetnik (radi se o oslobađanju vremena od rada) „da umetnost treba da bude stvarana od svih, a ne od jednog“, da umetnost nije privilegija nego potreba, pozivamo sve ljude na saradnju.
........
Vreme oslobođeno od proizvodnog rada, rad sveden na minimum, čšš da slobodno vreme nije vreme privilegovanih, već vreme na koje svi imaju pravo, vreme svih; SIGNALIZAM otvara svima mogućnosti umetničkog stvaranja. (...)
........
Signalizam neprekidno problematizira stvarnost, stalno je Nov za Novo.
........
Signalizam socijalizira, planetizira umetnost i kritičku svest.
........
Sada je tri i petnaest i vreme je da prekinem.
Sa srdačnim pozdravima Vama i signalizmu, u koji sam se uključio.
Ljuba(Iz knjige Ljubiše Jocića ''Ogledi o signalizmu'', Beograd, 1994)


 

No comments:

Post a Comment